من از نسل لیلی ام...  

من از جنس شیرینم... 

من دخترم... 

با تمام حساسیت های دخترانه ام... 

با تلنگری بارانی میشوم ... 

با جمله ای رام میشوم ... 

با کلمه ای عاشق میشوم ... 

با پشت کردنی ویران میشوم  ... 

به راحتی وابسته میشوم ... 

با پیروزی به اوج میرسم ... 

هنوز هم با عروسک هایم حرف میزنم ... 

هنوز هم برایشان لالایی می خوانم ... 

من دخترم...  

پر از راز ... 

هرگز مرا نخواهی دانست ... 

هرگز سرچشمه ی اشکانم را نمی یابی ... 

هرگز مرا نمی فهمی ... 

مگر از نسلم باشی ... 

مگر از جنسم باشی ...  

منبع : ★٭*کلـــــــــــبه ی دخملای صورتی *٭★ |من از نسل لیلی ام
برچسب ها : میشوم  , هرگز